Zastupitelstvo obce

Starosta: Pavel Veselý
Místostarostka: Marie Pátková

Členové zastupitelstva

Dana Jahodová
Pavel Krajíček
Radek Kříž
Libor Málek
Radek Pražák
Vladimír Pražák
Richard Špička
©2010 Tomáš Krajíček