Zastupitelstvo obce

Starosta: Petr Ontolčík
Místostarostka: Vladislava Strnadová
Místostarosta: Jiří Krajíček

Členové zastupitelstva

Richard Špička
Jan Navrátil
Radek Kříž
Marie Pátková
Pavel Veselý
Tomáš Krajíček
©2010 Tomáš Krajíček