Zámek Krasonice

Zámek se nachází uprostřed vsi, v blízkosti kostela. Je to jednopatrová budova, postavená kolem roku 1630 na základech starého hradu. Zámek sloužil jako sídlo majitelů želetavského panství. Vstupní průčelí dostalo kolem roku 1830 empírový vzhled a současně byl založen anglický park. Od roku 1652 zde sídlila hraběcí rodina Thurnů. V současné době je zámek soukromým majetkem.

Více o historii zámku naleznete zde.