Zajímavosti

Lůmek u Maškova mlýna

V katastru obce je od října roku 2001 zaregistrován Lůmek u Maškova mlýna o rozloze 1,5 ha. Jedná se o jediný biotop s vápencovým podkladem v regionu. Na toto specifické podloží jsou vázány rostlinné a živočišné druhy bezobratlých, které lze najít například na Pálavě.
©2010 Tomáš Krajíček