Obecně závazné vyhlášky

Obecně závažná vyhláška č.5/2010 - O místním poplatku
za užívání veřejného prostranství zde.


Obecně závazná vyhláška č.4/2010 - O místním poplatků ze psů zde.


Obecně závazná vyhláška č.3/2010 - O místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních a stavebních odpadů zde.


Obecně závazná vyhláška č.2/2010 - O systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
a stavebních odpadů zde.


Opatření č.1/2010 - Řád veřejného pohřebiště v obci Krasonice zde.


Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o zrušení obecně závazné vyhlášky zde.©2010 Tomáš Krajíček