Kaple na Humberku

Kaple stojí na blízkém pahorku za vsí. V roce 1664 ji nechal postavit prvorozený syn hraběnky Karel Maximilián z Thurnů, jako poděkování Panně Marii za uzdravení svých nemocných očí. V roce 1873 nechal císař Josef II. kapli zrušit. Kapli koupil tehdejší majitel panství hrabě Gustav Podstatský-Liechtenstein a nechal ji svému osudu. Později ji daroval obci. Nedávno byla kaple za pomoci místních obyvatel nově opravena.


©2010 Tomáš Krajíček