Sbor dobrovolných hasičů

Založen v roce 1896 krasonickým nadučitelem Josefem Vojtou. Prvním starostou hasičů byl místní farář Hugo Černý, prvním velitelem starosta obce Matouš Málek a prvním jednatelem zakladatel Josef Vojta. Hasičský sbor měl tehdy 25 zakládajících členů. V dnešní době má hasičský sbor okolo 70 členů. Tehdejší zastupitelstvo Krasonic nechalo postavit hasičské skladiště a zakoupilo ruční hasičskou stříkačku v hodnotě 1300 zlatých. Dále pak sbor vlastnil 2 balovky, jedna se dodnes zachovala. Ruční hasičská stříkačka zde byla až do roku 1946, kdy byla nahrazena motorovou stříkačkou (dvoukolovou závěsnou). V tomto roce dostal hasičský sbor ještě auto. V roce 1976 byla postavena nová požární zbrojnice.
©2010 Tomáš Krajíček