Socha sv. Jana Nepomuckého

Tuto sochu věnoval hrabě Antonín Thurn, prvorozený syn hraběte Karla Maxmiliána z Thurnů. Sochu zhotovil sochař S. Kelbl z Dačic. Dne 18.6. 1720 ji posvětil bratr probošt Matyáš za přítomnosti hraběte Antonína a hrabat z Telče a Budíškovic. Socha byla nedávno opravena.



©2010 Tomáš Krajíček