Obraz Panny Marie Humberské

Nejstarší lidové podání praví, že hrabě Karel Maxmilián z Thurnů nechal obraz namalovat za svého pobytu v Itálii v roce 1672, kam podnikl pouť po svém uzdravení.

Na obrazu je znázorněna sedící Matka Boží s Ježíškem pod mohutným zeleným stromem a v dálce je kopec. Před Pannou Marií klečí se sepjatýma rukama muž a vděčně hledí na Matku Boží. Podle tradice je to vyobrazení hraběte Karla Maxmiliána. Obraz byl zavěšen na oltáři v kapli.

Po zrušení kaple císařem Josefem II. byl obraz odnesen do farního kostela a tak uchráněn před dražbou. Po obnově kaple se opět obraz vrátil na Humberk. Obraz byl po poslední krádeži kolem rámu velice poškozený, proto krasonický farář Hugo Černý nechal malířem Josefem Čichanem z Brna namalovat nový obraz Panny Marie Humberské. Tento obraz na oltáři nahradil původní. Starý obraz byl zmenšen a zavěšen na zadní stranu oltáře.

©2010 Tomáš Krajíček