Mariánský sloup

Roku 1720 ho nechal postavit druhý syn hraběte Karla Maxmiliána z Thurnů Matyáš Thurn, probošt na Petrově v Brně. Na podstavci sloupu je nápis „TURRIS DAVIDICA PROTECTIO DE TURRIS 1720“ - /Věž Davidova záštita Thurských 1720/. Dne 18.6. 1720 ho Matyáš Thurn posvětil za přítomnosti svého bratra Antonína z Krasonic a hrabat z Telče a Budíškovic. Sloup byl nedávno opraven.
©2010 Tomáš Krajíček