Hájovna u Majdaleny

Kaple sv. Majdaleny byla postavena již v roce 1629. V roce 1768 byla kaple od základů důkladně přestavěna a v roce 1786 odsvěcena. Roku 1807 ji nechala telčská vrchnost upravit na myslivnu. Najdete ji uprostřed hlubokého lesa u cesty do Nové Říše. Je to stavba s vysokou valbovou střechou a zkosenými rohy. Pamětní deska připomíná časté pobyty Otokara Březiny. V roce 2010 byla na hájovně opravena střecha.

©2010 Tomáš Krajíček