Církev

Římskokatolická farnost Krasonice v děkanství telčském

Bohoslužby ve farním kostele sv. Vavřince se konají v neděli: v 9.30 hod.

Pravidelné bohoslužby se konají i během týdne, aktuální informace jsou vždy řečeny na konci nedělní bohoslužby nebo případně vyvěšeny u vchodu do kostela.©2010 Tomáš Krajíček